[ Cilj za mlade ]

Povezivanje EU s mladima

Mladi ljudi su s vremenom izgradili određeni obrambeni mehanizam kojim se nastoje zaštititi od loših utjecaja, nerazumijevanja i nepostojanja odgovora na njihove aktualne potrebe i probleme u društvu. Iz tog je razloga potrebno ponovno izgraditi mostove, približiti se mladima te im otvoriti vrata za aktivno građanstvo na razini čitave Europe.

[ Cilj za mlade ]

Ravnopravnost svih rodova

Većina nas koji ovako nešto pročitamo, shvatit će taj problem olako. Zašto? Ne zato jer se s time ne slažemo, već zato jer se možda na nas do sada nije odnosio, nismo imali takvih problema ili smo jednostavno iz tog razloga mislili da živimo u savršenom svijetu.
KRIVO! Rodna diskriminacija još uvijek ima znatan utjecaj na velik broj ljudi, posebice mladih te je problem protiv kojeg se treba boriti!

[ Cilj za mlade ]

Inkluzivna društva

Slično prethodnom problemu, odnosno cilju kojim se taj problem nastoji riješiti, samo što je ovdje riječ o diskriminaciji i isključivanju iz društva na bilo kakvoj osnovi. Mladi u Europi, čak štoviše, trećina njih je u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, a nerijetko su napadnuti zločinima iz mržnje i sl. Krajnje je vrijeme da se na to adekvatno reagira te da svi zajedno počnemo djelovati s ciljem sprječavanja bilo kakvih isključivanja, govora mržnje te zločina iz mržnje.

[ Cilj za mlade ]

Informacije i konstruktivni dijalog

Nešto poput medijske, odnosno informacijske pismenosti. Mladi su u moderno doba zatrpani velikom količinom informacija, a u tom moru informacija nisu u mogućnosti kritički razmišljati, razlikovati istinite od lažnih informacija/vijesti te im je na tom području potrebna stalna potpora, edukacija i stjecanje dodatnih znanja i vještina kako bi bili sposobni samostalno istraživati, biti kritični te i sami postati proizvođači informacija.

[ Cilj za mlade ]

Mentalno zdravlje

Zatvaranjem u tzv. „online prostor“i sve više vremena provedenog online umjesto druženjem s prijateljima, poznanicima, aktivnim sudjelovanjem i sl. dolazi i do problema s mentalnim zdravljem te dobrobiti mladih ljudi u društvu. Naravno, i prethodno navedeni ciljevi, odnosno problemi mladih mogu dovesti do ovih stanja, a često se kao razlog navodi i pritisak društva pa se iz tog razloga kao prijeka potreba pojavljuje očuvanje mentalnog zdravlja i dobrobiti mladih. Može se ostvariti raznim preventivnim mjerama, osiguravanjem pristupa odgovarajućoj zdravstvenoj skrbi, razgovorom s mladima, slušanjem i sl.

[ Cilj za mlade ]

Poticaj mladima iz ruralnih sredina

Problem koji se nekako konstatno nađe u društvu, posebice kod mladih ljudi koji nemaju iste mogućnosti kao i njihovi vršnjaci iz urbanih sredina. Kako zbog prometne povezanosti, tako zbog diskriminacije, isključivanja i sl., ali bez traženja razloga zašto je tome tako, potrebno je djelovati i omogućiti svima jednake prilike za sudjelovanjem te osigurati jednakost bez obzira na mjesto u kojem mladi žive.

[ Cilj za mlade ]

Kvalitetni poslovi za sve

Pronalazak posla sve je češća tema među mladima koji se suočavaju s visokim stopama nezaposlenosti te nepostojanjem mogućnosti za ostvarenje sigurnosti, stabilnosti i financijske neovisnosti što su preduvjeti za normalan život. S jedne strane postoje problemi nemogućih radnih uvjeta i velikih zahtjeva koji se postavljaju pred mlade, a problem postoji i s druge strane gdje se nalaze mladi koji ne rade na sebi, ne koriste prilike neformalnih edukacija i prilike za dodatnim usavršavanjem i stjecanjem novih znanja i vještina, ali to nas već dovodi do sljedećeg cilja. Ovim ciljem nastojat će se, između ostalog, ostvariti pravični uvjeti rada te naknada za rad koja omogućuje mladim ljudima dostojanstven i normalan život.

[ Cilj za mlade ]

Kvalitetno učenje

Potrebno je osigurati jednak pristup kvalitetnom učenju za sve, bez razmišljanja, a s druge strane mladi su ljudi također ti koji prilike koje im se nude moraju iskoristiti, gledati prema naprijed i shvatiti važnost i neformalnog obrazovanja kroz različite aktivnosti organizacija civilnog društva, različitih institucija i sl. aktera.

[ Cilj za mlade ]

Prostor i sudjelovanje za sve

Jednom riječju (ili dvije) – strukturirani dijalog. Mladi se često isključuju iz donošenja odluka koje ih se direktno tiču, a ovim ciljem i proces strukturiranog dijaloga to se nastoji svesti na, ne minimum, već na nulu, kako bi upravo mladi ljudi bili ti koje se pita i koji su uključeni u donošenje bitnih odluka kojima se usmjerava i planira njihova budućnost te njihov život u lokalnoj zajednici, ali i na razini cijele Europe.

[ Cilj za mlade ]

Održiva zelena Europa

Moderno društvo postalo je opasno za okoliš, iako postoji mnogo inicijativa kojima se nastoji spriječiti, blago rečeno, katastrofa. Potrebno je dati odgovor na klimatske promjene i ostale probleme koji štetno utječu na naš okoliš, a upravo su mladi ti koji moraju steći određenu dozu odgovornosti za svoje postupke kojima direktno utječu na svoj život i život budućih generacija.

[ Cilj za mlade ]

Organizacije mladih i europski programi

Iako su u organizacije mladih te u europske programe uključeni milijuni mladih ljudi, te su iste organizacije i programi još uvijek nedovoljno prepoznati, ali i nedovoljno financirani. Ono što je dobro i što funkcionira, širit će se i uvijek zahtjevati ‘još’ kako bi moglo opstati pa je i ovo dobar cilj kojim će se gledati u budućnost i opstanak programa za mlade te organizacija mladih koje odrađuju lavovski posao na dnevnoj bazi.

Što je info-centar za mlade?

Info-centar za mlade najbolje se može opisati kroz ciljeve centra. Ciljevi centra su:

Sustav informiranja

Razviti učinkovit sustav informiranja mladih s područja grada Lepoglave i okolice

Prava i mogućnosti

Informirati o pravima i mogućnostima te o programima i uslugama koje se nude mladima u lokalnoj zajednici

Podizanje razine informiranosti

Podići razinu informiranosti mladih na području grada Lepoglave i okolice

Aktivno građanstvo

Poticanje mladih na aktivno građanstvo i sudjelovanje u rješavanju pojedinih društvenih problema

Aktivnosti centra za mlade

Pružanje informacija o mogućnostima i pravima mladih na području grada Lepoglave i okolice

Pružanje potpore u organizaciji i provođenju slobodnog vremena

Pružanje informacijama o organizacijama civilnog društva s područja grada Lepoglave s naglaskom na udruge koje se bave mladima

Organizacija sajma mogućnosti koje se pružaju mladima

Image

Organizacija i provođenja radionica s temama od posebnog interesa za mlade

Organizacija i provođenje predavanja s temama od posebnog interesa za mlade

Okrugli stol na temu "Mogućnosti mladih u manjim sredinama"

Organizacija konferencije na temu informiranosti mladih u Republici Hrvatskoj

Partneri

Do povezivanja partnerskih organizacija došlo je iz želje da se izradi kvalitetan i sveobuhvatan program informiranja mladih na području grada Lepoglave, Ivanca i okolice.

Nezavisna udruga mladih

Ideja o osnivanju udruge (odnosno organizacije) koja bi omogućila mladima da se bave samim sobom i rješavanjem svojih problema datira još od 2000. godine kada je grupica mladih (budućih osnivača) raspravljala o nepostojanju nikakvih programa i inicijativa za mlade na području cijele lepoglavske regije. Ideja koja je tada proizišla odnosila se na organiziranje mladih i potrebi da se mladi aktivno uključe u rad i život svoje zajednice i šire. Nakon što je ideja godinu dana mirovala i sazrijevala, u svibnju 2001. godine poduzeti su prvi koraci prema realizaciji. Krenulo se s izradom statuta po uzoru na statute sličnih udruga širom Hrvatske, te s opreznim opipavanjem pulsa javnosti i zainteresiranosti mladih za takav poduhvat.
Od početka svog postojanja, udruga je aktivna na području osmišljavanja i provođenja različitih projekata financiranih od strane lokalne i regionalne uprave i samouprave, različitih ministarstava, zaklada i fondova Europske Unije.

Image
Image

Srednja škola Ivanec

Srednja škola Ivanec je mješovita škola koja nudi različite obrazovne programe koji međusobno aktivno surađuju i nadopunjuju se. Posljednjih godina postala je vrlo aktivna u provođenju projekata kako na lokalnoj tako i na nacionalnoj razini, tako i u području Erasmus + projekata. Srednja škola Ivanec radi na uspostavi kvalitetnijeg prostora koje pruža učenicima kvalitetnije obrazovanje te je u nekoliko godina provela niz projekata koje su rezultirale značajnom napretkom.

Grad Lepoglava

Grad provodi mnogobrojne projekte financirane iz vlastitih proračuna, ali i iz nacionalnih fondova i fondova EU. Projekti se odnose na izgradnju i održavanje cesta, izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, pružanje komunalnih usluga, razvoj gospodarstva i obavljanje ostalih poslova iz samoupravnog djelokruga grada Lepoglave. Jedan od najznačajnijih provedenih projekata je obnova zgrade Doma kulture i osnivanje Turističkog kulturno – informativnog centra, odnosno TKIC-a, sufinanciran iz programa PHARE. Jedan od partnera u ovom projektu bila je i Nezavisna udruga mladih.

Image
Image

Udruga roditelja “Korak po korak”

Udruga roditelja „Korak po korak“ osnovana je 1996. godine s ciljem provođenja međunarodnog projekta „Korak po korak“. Projektom je Udruga inicirala uvođenje Programa Korak po korak u hrvatskim vrtićima i školama, educirajući tisuće odgajatelja i učitelja za metode poučavanja usmjerene na dijete.
Udruga 2003. osniva Pučko otvoreno učilište „Korak po korak”, neprofitnu ustanovu na koju je prenijela edukaciju prosvjetnih djelatnika za primjenu Programa Korak po korak, dok se Udruga više posvetila projektima i programima namijenjenima roditeljima i djeci.

Suradnici na projektu

Image
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ured@asoo.hr
Image
Volonterski centar Zagreb informirajse@vcz.hr
Image
Mreža mladih Hrvatske info@mmh.hr
Image
TKIC info@tkic.hr
Image
© 2020 Nezavisna udruga mladih