[ Cilj za mlade ]

Povezivanje EU s mladima

Mladi ljudi su s vremenom izgradili određeni obrambeni mehanizam kojim se nastoje zaštititi od loših utjecaja, nerazumijevanja i nepostojanja odgovora na njihove aktualne potrebe i probleme u društvu. Iz tog je razloga potrebno ponovno izgraditi mostove, približiti se mladima te im otvoriti vrata za aktivno građanstvo na razini čitave Europe.

[ Cilj za mlade ]

Ravnopravnost svih rodova

Većina nas koji ovako nešto pročitamo, shvatit će taj problem olako. Zašto? Ne zato jer se s time ne slažemo, već zato jer se možda na nas do sada nije odnosio, nismo imali takvih problema ili smo jednostavno iz tog razloga mislili da živimo u savršenom svijetu.
KRIVO! Rodna diskriminacija još uvijek ima znatan utjecaj na velik broj ljudi, posebice mladih te je problem protiv kojeg se treba boriti!

[ Cilj za mlade ]

Inkluzivna društva

Slično prethodnom problemu, odnosno cilju kojim se taj problem nastoji riješiti, samo što je ovdje riječ o diskriminaciji i isključivanju iz društva na bilo kakvoj osnovi. Mladi u Europi, čak štoviše, trećina njih je u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, a nerijetko su napadnuti zločinima iz mržnje i sl. Krajnje je vrijeme da se na to adekvatno reagira te da svi zajedno počnemo djelovati s ciljem sprječavanja bilo kakvih isključivanja, govora mržnje te zločina iz mržnje.

[ Cilj za mlade ]

Informacije i konstruktivni dijalog

Nešto poput medijske, odnosno informacijske pismenosti. Mladi su u moderno doba zatrpani velikom količinom informacija, a u tom moru informacija nisu u mogućnosti kritički razmišljati, razlikovati istinite od lažnih informacija/vijesti te im je na tom području potrebna stalna potpora, edukacija i stjecanje dodatnih znanja i vještina kako bi bili sposobni samostalno istraživati, biti kritični te i sami postati proizvođači informacija.

[ Cilj za mlade ]

Mentalno zdravlje

Zatvaranjem u tzv. „online prostor“i sve više vremena provedenog online umjesto druženjem s prijateljima, poznanicima, aktivnim sudjelovanjem i sl. dolazi i do problema s mentalnim zdravljem te dobrobiti mladih ljudi u društvu. Naravno, i prethodno navedeni ciljevi, odnosno problemi mladih mogu dovesti do ovih stanja, a često se kao razlog navodi i pritisak društva pa se iz tog razloga kao prijeka potreba pojavljuje očuvanje mentalnog zdravlja i dobrobiti mladih. Može se ostvariti raznim preventivnim mjerama, osiguravanjem pristupa odgovarajućoj zdravstvenoj skrbi, razgovorom s mladima, slušanjem i sl.

[ Cilj za mlade ]

Poticaj mladima iz ruralnih sredina

Problem koji se nekako konstatno nađe u društvu, posebice kod mladih ljudi koji nemaju iste mogućnosti kao i njihovi vršnjaci iz urbanih sredina. Kako zbog prometne povezanosti, tako zbog diskriminacije, isključivanja i sl., ali bez traženja razloga zašto je tome tako, potrebno je djelovati i omogućiti svima jednake prilike za sudjelovanjem te osigurati jednakost bez obzira na mjesto u kojem mladi žive.

[ Cilj za mlade ]

Kvalitetni poslovi za sve

Pronalazak posla sve je češća tema među mladima koji se suočavaju s visokim stopama nezaposlenosti te nepostojanjem mogućnosti za ostvarenje sigurnosti, stabilnosti i financijske neovisnosti što su preduvjeti za normalan život. S jedne strane postoje problemi nemogućih radnih uvjeta i velikih zahtjeva koji se postavljaju pred mlade, a problem postoji i s druge strane gdje se nalaze mladi koji ne rade na sebi, ne koriste prilike neformalnih edukacija i prilike za dodatnim usavršavanjem i stjecanjem novih znanja i vještina, ali to nas već dovodi do sljedećeg cilja. Ovim ciljem nastojat će se, između ostalog, ostvariti pravični uvjeti rada te naknada za rad koja omogućuje mladim ljudima dostojanstven i normalan život.

[ Cilj za mlade ]

Kvalitetno učenje

Potrebno je osigurati jednak pristup kvalitetnom učenju za sve, bez razmišljanja, a s druge strane mladi su ljudi također ti koji prilike koje im se nude moraju iskoristiti, gledati prema naprijed i shvatiti važnost i neformalnog obrazovanja kroz različite aktivnosti organizacija civilnog društva, različitih institucija i sl. aktera.

[ Cilj za mlade ]

Prostor i sudjelovanje za sve

Jednom riječju (ili dvije) – strukturirani dijalog. Mladi se često isključuju iz donošenja odluka koje ih se direktno tiču, a ovim ciljem i proces strukturiranog dijaloga to se nastoji svesti na, ne minimum, već na nulu, kako bi upravo mladi ljudi bili ti koje se pita i koji su uključeni u donošenje bitnih odluka kojima se usmjerava i planira njihova budućnost te njihov život u lokalnoj zajednici, ali i na razini cijele Europe.

[ Cilj za mlade ]

Održiva zelena Europa

Moderno društvo postalo je opasno za okoliš, iako postoji mnogo inicijativa kojima se nastoji spriječiti, blago rečeno, katastrofa. Potrebno je dati odgovor na klimatske promjene i ostale probleme koji štetno utječu na naš okoliš, a upravo su mladi ti koji moraju steći određenu dozu odgovornosti za svoje postupke kojima direktno utječu na svoj život i život budućih generacija.

[ Cilj za mlade ]

Organizacije mladih i europski programi

Iako su u organizacije mladih te u europske programe uključeni milijuni mladih ljudi, te su iste organizacije i programi još uvijek nedovoljno prepoznati, ali i nedovoljno financirani. Ono što je dobro i što funkcionira, širit će se i uvijek zahtjevati ‘još’ kako bi moglo opstati pa je i ovo dobar cilj kojim će se gledati u budućnost i opstanak programa za mlade te organizacija mladih koje odrađuju lavovski posao na dnevnoj bazi.

Što je info-centar za mlade?

Info-centar za mlade najbolje se može opisati kroz ciljeve centra. Ciljevi centra su:

Sustav informiranja

Razviti učinkovit sustav informiranja mladih s područja grada Lepoglave i okolice

Prava i mogućnosti

Informirati o pravima i mogućnostima te o programima i uslugama koje se nude mladima u lokalnoj zajednici

Podizanje razine informiranosti

Podići razinu informiranosti mladih na području grada Lepoglave i okolice

Aktivno građanstvo

Poticanje mladih na aktivno građanstvo i sudjelovanje u rješavanju pojedinih društvenih problema

Aktivnosti centra za mlade

Pružanje informacija o mogućnostima i pravima mladih na području grada Lepoglave i okolice

Pružanje potpore u organizaciji i provođenju slobodnog vremena

Pružanje informacijama o organizacijama civilnog društva s područja grada Lepoglave s naglaskom na udruge koje se bave mladima

Organizacija sajma mogućnosti koje se pružaju mladima

Image

Organizacija i provođenja radionica s temama od posebnog interesa za mlade

Organizacija i provođenje predavanja s temama od posebnog interesa za mlade

Okrugli stol na temu "Mogućnosti mladih u manjim sredinama"

Organizacija konferencije na temu informiranosti mladih u Republici Hrvatskoj

Partneri

Do povezivanja partnerskih organizacija došlo je iz želje da se izradi kvalitetan i sveobuhvatan program informiranja mladih na području grada Lepoglave, Ivanca i okolice.

Nezavisna udruga mladih

Ideja o osnivanju udruge (odnosno organizacije) koja bi omogućila mladima da se bave samim sobom i rješavanjem svojih problema datira još od 2000. godine kada je grupica mladih (budućih osnivača) raspravljala o nepostojanju nikakvih programa i inicijativa za mlade na području cijele lepoglavske regije. Ideja koja je tada proizišla odnosila se na organiziranje mladih i potrebi da se mladi aktivno uključe u rad i život svoje zajednice i šire. Nakon što je ideja godinu dana mirovala i sazrijevala, u svibnju 2001. godine poduzeti su prvi koraci prema realizaciji. Krenulo se s izradom statuta po uzoru na statute sličnih udruga širom Hrvatske, te s opreznim opipavanjem pulsa javnosti i zainteresiranosti mladih za takav poduhvat.
Od početka svog postojanja, udruga je aktivna na području osmišljavanja i provođenja različitih projekata financiranih od strane lokalne i regionalne uprave i samouprave, različitih ministarstava, zaklada i fondova Europske Unije.

Image
Image

Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava

Gradska knjižnica u Lepoglavi s prekidima djeluje od 1961. godine, područni odjel u Lepoglavi ivanečka knjižnica otvara 6. travnja 1971. godine. Spletom okolnosti, novonastala se knjižnica nalazila u istoj zgradi gdje je, nakon mnogih seljenja, i danas. 1991. godine knjižnica u Lepoglavi dobiva na korištenje prostor u prizemlju Osnovne škole Ante Starčevića u Lepoglavi, no nakon dogradnje škole ponovno je preseljena u novi prostor koji je dijelila sa školskom knjižnicom i koji nikako nije bio adekvatan.
Za knjižnicu je posebno osmišljen prostor u prizemlju Turističko kulturno – informativnog centra. Tu se nalazi posudbeni odjel za djecu i odrasle, radni prostor za korisnike opremljen suvremenim računalima, radni prostor za knjižničara s malim priručnim spremištem, a na katu je predviđena čitaonica sa zbirkom na različitim medijima, te velik prostor za različita kulturna događanja.

Grad Lepoglava

Grad provodi mnogobrojne projekte financirane iz vlastitih proračuna, ali i iz nacionalnih fondova i fondova EU. Projekti se odnose na izgradnju i održavanje cesta, izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, pružanje komunalnih usluga, razvoj gospodarstva i obavljanje ostalih poslova iz samoupravnog djelokruga grada Lepoglave. Jedan od najznačajnijih provedenih projekata je obnova zgrade Doma kulture i osnivanje Turističkog kulturno – informativnog centra, odnosno TKIC-a, sufinanciran iz programa PHARE. Jedan od partnera u ovom projektu bila je i Nezavisna udruga mladih.

Image

Suradnici na projektu

Uz partnere, na ovom projektu sudjeluje i nekoliko suradnika. Jedan od suradnika je Zajednica informativnih centara za mlade u Hrvatskoj koja je krovna organizacija za rad na informiranju mladih, a ciljane skupine su joj Info-centri za mlade te nevladine organizacije koje pružaju različite usluge informiranja za mlade te će svojim stručnim doprinosom na temelju bogatog iskustva kojeg posjeduju, pospješiti provedbu ovog projekta i podići razinu kvalitete informiranja mladih na području grada Lepoglave, Ivanca i okolice.
Zajednica informativnih centara za mlade
Zajednica informativnih centara za mlade info@zajednica-icm.hr
Zajednica informativnih centara za mlade neprofitna je nevladina organizacija osnovana 2008. godine u Zagrebu s ciljem razvoja kvalitetnog sustava informiranja mladih u Hrvatskoj. Krovna je organizacija za rad na informiranju mladih, a ciljane skupine su joj Info-centri za mlade te nevladine organizacije koje pružaju različite informacije za mlade.
Udruga Zamisli
Udruga Zamisli udruga@zamisli.hr
Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom „ZAMISLI“ osnovana je 2005. godine. Sjedište Udruge je u Zagrebu, no svojim aktivnostima Zamisli djeluje na području cijele Hrvatske. Udrugu je osnovalo 9 entuzijasta koji su znali što i kako žele, a glavni motiv bilo je zalaganje za prava vezana uz obrazovanje osoba s invaliditetom.
Centar za mlade Križevci
Centar za mlade Križevci info@cmk.hr
Image
© 2020 Nezavisna udruga mladih